Fra bloggen

ECN

Markedet - muligheter?

ECN Tilbud

Hvordan lykkes bedre i markedet? Strukturert arbeid er effektivt og ikke vanskelig, f. eks. segmentering av markedet, skape gode leads, håndtering av kunderelasjoner, bygge nettverk, målrettet kommunikasjon .......les mer

Nettet - muligheter?

ECN tilbud

I løpet av noen få år har nettet radikalt forandret salg- og markedsarbeidet. Kunder og andre søker informasjon på nettet, samhandling mellom kunder, selger og ledelse skjer på nettet, varer kjøpes på nettet ...les mer

Felles forståelse

ECN tilbud

Felles forståelse mellom kjøper og selger, mellom medarbeider og leder, mellom medarbeidere .... har bestandig vært viktig. Dagens utfordring er mengden av informasjon og -kanaler for å nå en felles forståelse effektivt. ECN vil gjerne være din partner for å gjennomføre det. les mer

Dynamisk tillit

ECN tilbud

I dag er det lett å komme i kontakt med mennesker over hele verden. Men hvem har du tillit til? Hver dag oppstår nye behov for produkter og tjenester. Problemet er tillit - og tilliten synker raskt dersom forventningene ikke innfris. Det kreves en dynamisk tillit. Vi vil gjerne hjelpe deg med hvordan du planlegger dette. les mer

Share365.cloud

logo Share365cloud partner nyECN AS er partner i teamet Share365.cloud.

 

Share365 front ny 05

Office 365

Verktøy for samhandling.

ECN AS er Microsoft Partner.
Microsoft Office 365 er kjente samarbeids- og produktivitetsverktøy fra Microsoft Office levert via nettskyen. Alle kan enkelt arbeide sammen med tilgang fra hvor som helst til e-post, webkonferanser, dokumenter og kalendere. les mer ...

Google Apps

Verktøy for samhandling.

Pålitelige, sikre, nettbaserte programmer uansett hvor du jobber. Google Apps reduserer IT-kostnadene og gjør de ansatte i stand til å yte mer. Gmail, Google Dokumenter, Google Nettsteder med mer – €40 per bruker per år. les mer...

Joomla!

Verktøy for nettsteder.

Joomla er et prisbelønt content management system (CMS), for å lage nettsteder og kraftige online applikasjoner. Joomla er et av de mest populære publiseringsverktøy og benyttes over hele verden. Det er en åpen kildekodeløsning som er fritt tilgjengelig for alle. les mer...

SugarCRM

Verktøy for salgsstøtte.

SugarCRM tilbyr markedets mest fleksible CRM-løsning til en kostnadseffektiv pris. SugarCRM gjør det enkelt å organisere og dele kundeinfo i tillegg til å analysere og samarbeide med kunder og ansatte.   les mer...

størst behov

ECN filosofi

En bra plan krever riktige prioriteringer. Hvilke behov er størst. Hvordan kan disse behovene dekkes på best mulig måte innenfor en akspetabel kostnads- og tidsramme? Hvilke verktøy er tilgjengelige? Hva med organisasjon, ledelse og samhandling.

fra bra til bedre

ECN filosofi

Hvilke forbedringsmuligheter finnes? Hva kan oppnås med forbedringene? Tidsperspektiv og kostnader for gjennomføringen? Hvordan skal det gjennomføres? Hva er behovene for endringer og for opplæring.

KISS-prinsippet

ECN filosofi

KISS-prinsippet («Keep It Simple, Stupid») sier at enkelhet bør være et sentralt mål. Det fungerer som et nyttig prinsipp i en lang rekke fagfelt, for eksempel utvikling av programvare, animasjon, journalistikk, foto, prosjektering og strategisk planlegging.

Scrum prosjekt

ECN filosofi

Hovedtanken bak Scrum er at komplekse prosesser som for eksempel utvikling av programvare, best håndteres ved en empirisk tilnærming, det vil si en tilnærming som bygger på erfaring og observasjon.

Du er her: Home ECN om ECN